Impressum


Ansvarig för innehållet (utgivare)

Julia Peter
Åsbacken 13
44534 Bohus


Design och realisering

Steffen Peter


Dataskyddspolicy

Alla personuppgifter som hanteras i företaget sparas enbart i syfte att kunna driva företaget i enlighet med GDPR. När du kontaktar oss, boka en kurs eller en massage godkänner du att jag sparar och behandlar dina personuppgifter. Jag behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för mig att behandla, d.v.s. personuppgifter som är nödvändiga för att kontakta dig, fakturera och förbereda kurser eller massage efter ditt behov. Dina personuppgifter delas endast med tredje part om båda berörda parter är införstådda.

Om du samtycker att abbonnera nyhetsbrevet, samtycker du att jag sparar ditt namn och email för att skicka regelbundna information om nya erbjudanden och kurser som berör företaget.

Personuppgifter som inte längre behövs, raderar jag efter max. ett år. Utesluten är personuppgifter som måste sparas i enlighet med svensk bokföringslagen i längre tid.

Du har alltid rätt att rätta, ändra eller radera dina personuppgifterna som jag lagrar.


Ansvarsfrihet

Jag ansvarar inte för innehållet på länkade sidor av externa informationskällor. Härmed distanserar jag mig uttryckligen från dessa innehåll och hänvisa till ansvaret som ligger hos de enskilda providers. Utgivaren har inget inflytande på innehåll eller design på en extern länkad sida som nås via en extern länk.